PRAKTISKE OPPLYSNINGER

PÅMELDING

Påmelding skjer til Orklareiser pr. telefon, via e-post eller internett. Etter påmelding vil du motta deltagerbevis/faktura. Depositumsfakturaen forfaller til betaling etter 10 dager, mens restbeløpet forfaller til betaling ca. 35 - 42 dager før avreise. Dersom påmelding skjer senere enn 30 dager før avreise forfaller hele beløpet til betaling samtidig. Kontroller at opplysningene i deltagerbeviset stemmer med din bestilling.

REISELEDERE

Våre hyggelige reiseledere orienterer om reiserute og reisemål og sørger for at alle de praktiske detaljene er på plass etter hvert som reisen skrider fram. Sjåfør og reiseleder samarbeider for en trygg gjennomføring av turen. De gir svar på de fleste spørsmål og husk: De er der for din skyld.

BAGASJE PÅ BÅT

På turer der det inngår nattseiling med ferje, anbefaler vi at toalettartikler og lignende pakkes i en egen veske som enkelt kan tas med på lugaren. Dette for å redusere bagasjebæringen til/fra skipet, og fordi bussen ikke vil være tilgjengelig under overfartene. Sørg for at bagasjen er merket med ditt eget navn og adresse.

HOTELLENE

Generelt holder våre hoteller 3 og 4 stjerners standard. På enkelte reisemål kan allikevel rommene være av ulik størrelse og standard. Vær også oppmerksom på at særlig i Sør- og Mellom Europa er enkeltrom ofte mindre enn dobbeltrom.

REISEFORSIKRING OG EUROPEISK HELSETRYGDEKORT

Vi anbefaler alle å tegne en kombinert reiseforsikring som dekker reiseulykke, reisesyke, reiseansvar og bagasje. Dersom du ikke har helårs reiseforsikring, er det mulig å tegne forsikring for en enkelt tur. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for veiledning om hvilken reise - og avbestillingsforsikring som passer deg. I henhold til EØS-avtalen anbefales alle å ha med det internasjonale helsekortet på utenlandsreiser. Kortet får du hos ditt trygdekontor eller du kan bestille det på internett (www.helfo.no) Dette gir deg rett til medisinsk behandling på lik linje med landets borgere, men vi vil presisere at det ikke erstatter reiseforsikringen.

PASS VISUM

Schengen-avtalen om passfrihet har ført til passfrihet mellom landene som er tilsluttet avtalen. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at pass og/eller nasjonalt ID-kort er den eneste godkjente internasjonale legitimasjon. Alle bør derfor ta med seg pass eller nasjonalt ID-kort på reiser utenfor Norden. Reisende uten norsk statsborgerskap må selv sjekke behovet for pass/visum til de enkelte landene.

ALLERGIER/MEDISINER

Reisende med matallergier o.l. bør informere Orklareiser om dette når turen bestilles. Personer som lider av reisesyke bør kontakte sin lege for å få utskrevet et passende preparat. På utenlandsreiser bør de som benytter spesielle medisiner ha med en resept skrevet på engelsk fra sin lege. På turer til land som er med i Schengen - samarbeidet bør man ha en egen Schengenattest for enkelte sterktvirkende legemidler. Apotekene skriver ut slike attester, og de har liste over hvilke medisiner og land dette gjelder. Man kan også lese mer om Schengenattester på www.legemiddelverket.no. Forøvrig fås reisesyketabletter uten resept i pakninger på 10 tabletter - større mengder og reisesykeplaster må man ha resept på fra lege.

TOLLBESTEMMELSER

Informasjon om gjeldende tollbestemmelser ved innreise til Norge blir sendt fra oss til alle reisende på utenlandsturer før avreise. 

SIST - MEN IKKE MINST

Landene vi besøker har mange forskjellige skikker og tradisjoner som er annerledes enn det vi er vant til. Ta skikken dit du kommer, det er en del av ferieopplevelsen. Vi har rutiner på å sende ut et eget infobrev med praktiske opplysninger på hver enkelt tur før avreise.

 

Databeskyttelsespolitikk for Orklareiser AS

Personvernombud Personopplysningsansvarig er Orklareiser AS. Beskyttelsen av dine personlige opplysninger er viktig for oss. Beskyttelsen er også regulert av GDPR, som trer i kraft 25. mai 2018. Nedenfor kan du lese om hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger og hvilke rettigheter du har. Hvis du vil kontakte oss, vennligst gjør det her; O...Les mer